Lente skrop vir jou siel

Lente skrop vir jou siel

Elke jaar arriveer lente op God se perfekte tyd. Die nuwe blomme en blare steek braaf hulle koppe uit, die voëls sing sommer harder en gesels vroliker, en so word die lente stadig aangejaag tot ons onder die groen blare dakke van die bome kan piekniek hou. Na Augustus...

Persoonlike voorraadopname

Dit is middel-November. Hierdie is my voet-in-die-hoek tyd wanneer ek sake afhandel wat tot nou uitstel geniet het. Dit is ook ‘n tyd wat ek introspeksie doen om te bepaal hoe ek deur die jaar gevaar het in die gebruik en toepassing van my gawes en talente binne die...