Dis Oktober, die mooiste, mooiste maand. Ja, kan jy glo dat die jaar so verby gevlieg het? Ek kon dit nie glo toe ek nou die dag op Facebook ʼn prent raak rol wat wys dat daar nog net ʼn sekere hoeveelheid Vrydae oor is tot en met Kersfees nie.  Ek het eerstens gegiggel vir die grappige tekening, maar toe later besef dat dit ʼn werklikheid is en dat die jaar tot ʼn einde spoed.

Wat mens hierdie tyd van die jaar teëkom is moeë mense, mense wat voel die jaar raak nou net te lank … die gejaag van die jaar vang mens nou. Baie was bevoorreg om weg te kon gaan met vakansie deur die jaar, maar ander het voortgestoom einde toe. En met Desember in sig elke dag so aangepak.

Is dit nie die fout wat ons maak nie?  Dat ons net voortstoom om die dag verby te kry en nie bietjie stop en stilstaan nie. Die antwoord wat ek menigmaal ondervind is: ‘Daar is nie tyd om stil te staan nie, ons is so besig’.  Skep ons nie ons eie ‘besig wees’ nie? Moet ons nie soms vra waarmee is ons besig nie?

Stilstaan hoef nie net niksdoen te wees nie. Dit kan uitreik na ander toe insluit. Aktiewe deelname aan jou gesin, aan jou gemeenskap en aan jou kerk.  So kan jy jou siel hervul en ook ʼn verskil maak.

Jesus sê in Sy Woord dat almal wat moeg en oorlaai is na Hom toe moet kom (Mattheus 11:28).  Hy sal ons rus gee. Maar wat beteken dit presies?  Ek glo dat in hierdie vers daar iets van ons fokus op Hom weggesteek lê.

As ons gedurende ons daaglikse wandel op Hom gefokus bly, sal Hy ons voet rigting gee en lei.  As die Here saam met jou gaan soos Hy beloof in Eksodus 33:14 sal jy vrede ervaar.

Hoeveel keer openbaar God Sy liefde nie aan ons nie: deur Sy seun Jesus in die gestalte van ‘n slaaf, ‘n dienaar, ‘n Koning wat sondaars Sy vriende noem se voete te was. Jesus het gekom om te dien, om te gee (Markus 10:45).  Hy het gekom om te bedien. As Hy by jou is, is Hy daar sodat jy van Hom kan neem.  Dit is die intimiteit wat jy met God kan hê.  Jesus, in Sy goddelike volheid is hier vir jou om van te ontvang.  Neem van Hom jou genesing vir jou lyf. Neem van Hom jou wysheid vir jou verwarring. Neem van Hom die vrede wat jou hart nodig het in hierdie moderne bestaan.  Hy kom in al Sy liefde en sterkte vir jou om van te ontvang. Die geskenk van God waarvoor Hy self deur Sy bloed betaal het. Al wat jy moet doen is is om dit te neem.

Met so ‘n vol beker kan jy weer oorloop na ander.  Met jou fokus op Hom kan jou daaglikse wandel nie net ‘n gejaag wees wat fisiese en emosionele moegheid gaan aanbring nie, maar dit gaan ‘n vol, positiewe bediening na ander wees waar jy ʼn verskil kan maak.

Jy kan dan ook elke dag opstaan en leef met Jesus voor oë en stilstaan by die mooi blom in jou tuin, saamlag met jou kinders se helder laggies, raakvat aan jou bediende se seer, of jou werkers se moeilikheid, raadgee aan jou vriendin of net lekker gesels met jou wederhelfte.  Dit is wat God bedoel het toe Hy gesê het in Johannes 10:10: ‘n Dief kom net steel en slag en uitroei; Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed.

Lewe voluit. Lewe in oorvloed. Lewe by Sy voete.

Share This
Website Design & Maintenance by Lenomedia.
web design potchefstroom