Geankerde tuiste

... gelukkig werk sy al jare by my en weet wat om te doen?

Gryp en los jy hier en daar op ‘n Maandag en roep paar vinnige woorde vir jou huiswerker en laat die res in goeie hoop, genade en ‘n sug van “gelukkig werk sy al jare by my en weet wat om te doen”? Of nog erger, het jou jare lange werknemer of nuwe huiswerker ‘n kontrak? Moenie angstig raak of die webblad verlaat nie. Ons ken almal die gevoel van ‘n keel wat toetrek omdat hierdie soos nog hooi op die vurk voel. Dit is egter nie ‘n geankerde lewenstyl om elke dag in ‘n harwar en ongeorganiseerd alles aan goedertrou oor te laat nie.

Hier is maniere om jou hande sterk te maak, dat jy jou huishouding goed kan bestuur en ‘n gelukkige en veilige werksomgewing vir jou huiswerker kan bied.

Wie se huishouding kan vlot verloop sonder ‘n juweel-werker wat weet hoe om die huiswerk raak te vat? Maak nou die keuse en neem beheer! Bestuur jou huishouding en gee jou huiswerker ‘n veilige werksplek en jouself gemoedsrus in die wete dat jy nou geankerd en georganiseerd, hierdie take delegeer.

Kies ‘n pakket wat by jou spesifieke situasie pas.

Opsie 1: Basiese huiswerker-pakket

R275

Die basiese pakket sluit die volgende voordele vir jou in:

 • Korrekte registrasievorms vir tot sewe huiswerkers wat aanlyn of per harde kopie voltooi kan word.
 • Registrasie as werkgewer vir Werkloosheidsversekering by die Departement van Arbeid.
 • Registrasie van jou huiswerker(s) direk onder jou as werkgewer.
 • Jou Werkloosheidsversekering-registrasienommer.
 • ‘n Maklik, voltooibare werknemerskontrak wat tussen jou en jou huiswerker(s) voltooi kan word.
 • ‘n Voorbeeld om terugbetalings te bereken.
 • Betalingsopsies en besonderhede van werkloosheidsversekeringbydraes.
 • ‘n Afskrif van die Wet op Basiese Voorwaardes vir Indiensneming.

(Alle vorms en dokumente is, vir praktiese indiening doeleindes, slegs in Engels beskikbaar)

Opsie 2: Professionele huiswerker-pakket

R375

Hierdie pakket sluit alle voordele van die basiese pakket in, plus die volgende:

 • ‘n Templaat vir ‘n betaalstaat wat aangepas en gebruik kan word.
 • ‘n Verlofvorm.
 • Alles wat jy moet weet betreffende werkloosheidsversekering.
 • Gedragskode: Die siening oor afdankings.
 • ‘n Opsomming van die Wet op Gelyke Indiensneming.
 • Templaat vir die berekening van terugbetalings.
 • Templaat vir ‘n Dienste Sertifikaat.
 • Templaat vir Skriftelike Waarskuwings en Finale Waarskuwings.
 • Gedragskode: Die siening oor MIV en Indiensneming.
 • Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid.

(Alle vorms en dokumente is, vir praktiese indiening doeleindes, slegs in Engels beskikbaar)

Geankerder Tuiste | Doen aansoek

6 + 12 =

Share This
Website Design & Maintenance by Lenomedia.
web design potchefstroom