Rigtingwyser

Wees ‘n ingeligte rigtingwyser vir jou kind!

“My ma het vir my gesê: ‘Indien jy ‘n troep word, sal jy ‘n generaal wees, indien jy ‘n monnik word sal jy opeindig as die pous. Instede het ek ‘n skilder geword, gewond as Picasso”. 

– Pablo Picasso –

As gelowige mamma, weet ek dat my kind ‘n geskenk is, net aan my geleen vir ‘n klein oomblik in tyd. ‘n Verantwoordelike rol is aan mammas toegesê. Ek glo dat een element van hierdie rol is, om my kind se persoonlikheid te ontdek, te leer ken, en te help ontgin. Ons woorde het ‘n sleutelwerk in hierdie ontluikende proses.

Die invloed van ‘n ma se woorde is so sterk dat elke woord wat na jou kind uitgaan die pad kan uitlê na sy of haar keuses vir ‘n loopbaan. Het jy al gedink wat is die stem wat jy in jou kind se gedagtes nalaat, spesifiek in terme van ideale, drome en ‘n toekomsvisie? Is dit jou eie droom wat jy hoop om deur jou kind te verwesenlik of is jou oë werklik oop vir die unieke skat binne jou kind. Die skat wat die wêreld nodig het en jy as ma spesifiek uitgekies is te help ontgin.

Hoe gemaak om hierdie rol te vervul? ‘n Ma se aandeel in haar kind se keuse tot ‘n loopbaan is hoofsaaklik in die voorbereiding daartoe. Hierdie voorbereiding kan al vroeg begin deur jou kind te help in die bewuswording van ‘n passie. Ons sien daagliks watter aktiwiteite en vaardighede ons kinders energeer. Dit is ons wat hul kan aanmoedig en positief inlig dat dit moontlik is om hul passie in die vorm van ‘n loopbaan uit te leef. Droom saam met jou kind en glo saam met jou kind dat daardie droom waar kan word.

Hierdie is nie ‘n maklike rol om te vervul nie. Ons moet self goed ingelig wees en oor betroubare bronne beskik ten einde ons kinders voor te berei vir ‘n loopbaan. Dit is slegs deur God se inspraak dat ons wys kan leef. Die besluite wat ons daagliks neem beïnvloed en impakteer ons gesinne, familie, vriende en kollegas. Dit is dus belangrik dat ons in God geanker is en goeie, gesonde netwerke vestig wat ons in staat sal stel om ingeligde besigheids- en alledaagse besluite te neem. Sulke netwerkpunte wat spesifiek gerig is op bystand met jou kind in die keuse van ‘n loopbaan, is iMatric, iMatricPlus en Jaar13.

iMatric

iMatric is ‘n diens aan leerders, ouers en skole deur verskeie geleenthede aan te bied om matrikulante bloot te stel aan die verskillende wyses waarop ‘n loopbaan uitgeoefen of oorweeg kan word. Dus kan jou kind op ‘n praktiese wyse sien en ervaar hoe ‘n sekere beroep in die werkliklheid demonstreer of ervaar kan word.

iMatric Plus

iMatricPlus

Indien jy en jou kind egter ‘n tree verder wil neem deur pro-aktief, hom- of haarself voor te berei en te posisioneer vir die lewe na skool, kan jy iMatricPlus se diens oorweeg. Die program is ontwerp om jou kind stelselmatig te lei van doelstelling tot die ontwikkeling van ‘n aksieplan vir ‘n loopbaan. Hierdie program sal ook by jou kind ‘n besigheidsbewuswording wakker maak en ‘n vaste koers vir ‘n loopbaan ontplooi. iMatricPlus bied ‘n uitsonderlike program binne ‘n veilige omgewing waar jou kind nie net voorberei word vir ‘n suksesvolle toekoms nie maar ook die noodsaaklike konneksie-punte daarvoor opbou.

Maar…..dalk het jy tot hier gelees en voel om nou met jou hande in jou hare te gaan sit, want ongeag jou aanmoediging, identifisering van sterk eienskappe of motivering, voel jou kind onseker of net nie gereed vir ‘n finale keuse oor ‘n studierigting of loopbaan nie. Dit is nog nie rede om moed op te gee nie! Ek het nog ‘n konneksie-punt net vir jul!

Jaar13

Jaar13 is die blad wat jy en jou kind saam kan besoek indien jou kind onseker of deurmekaar voel met al die opsies van beroepe om van te kies. Jaar13 se kursusse bied jou kind die geleentheid om sy of haar werknemersgradering te verbeter. Jaar13 se kursusse is so gestruktureer dat dit vaardighede ontwikkel wat belangrik en noodsaaklik is vir die pad na sukses. Dit is ‘n buigsame program en jou kind kan ‘n leer-ervaring struktureer volgens individuele voorkeur. Slegs enkele kursusse is verpligtend omrede dit die grondslag van die program vorm. Sodra die enkele verpligte modules voltooi is, kan die kursus verder uit modules van voorkeur saamgestel word. Jaar13 maak voorsiening vanaf die avonturier, die ekstrovert, die introvert, die ekspressiewe kunstenaar tot die skeppende kok (net ‘n paar voorbeelde wat jou nuuskierigheid behoort te prikkel). Besoek die blad en sien self dat vir elke persoonlikheidstipe voorsiening gemaak word in die kursus-opsies wat gebied word.

Ek hoop dat hierdie konneksie-punte jou as ma sal help om ‘n ingeligte rigtingwyser vir jou kind te wees!

Share This
Website Design & Maintenance by Lenomedia.
web design potchefstroom